avrm-logo

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0

Benoeming

Geplaatst op 22-12-2019  -  Categorie: Algemeen

Tijdens een Buitengewone Algemene Leden Vergadering is op 7 december jl. eerste-luitenant (b.d.) Eugenio van Berkom benoemd als voorzitter van de AVRM. Van Berkom was al eerder penningmeerster, vicevoorzitter en voorzitter van de vereniging in de pelriode van 1999 tot 2008. Onder zijn voorzitterschap werden toentertijd de Statuten aangepast, de regio's opgericht en werden er activiteitenplannen met budgettering ingevoerd. Ook initieerde hij de jaarlijkse vaardigheidsproeven in Oirschot.

Hij nam in 2008 afscheid als voorzitter en werd voor zijn inspanningen benoemd tot erelid van de AVRM.