avrm-logo

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0
Zoeken

Benoeming

22 december 2019  -  Algemeen
Tijdens een Buitengewone Algemene Leden Vergadering is op 7 december jl. eerste-luitenant (b.d.) Eugenio van Berkom benoemd als voorzitter van de AVRM. Van Berkom was al eerder penningmeerster, vicevoorzitter en voorzitter van de vereniging in de pelriode van 1999 tot 2008. Onder zijn voorzitterschap werden toentertijd de Statuten aangepast, de regio's opgericht en werden er activiteitenplannen...