avrm-logo

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0

Vergadering

Tijdens een heide-sessie op 6 en 7 december jl. heeft uw bestuur het reilen en zeilen van de vereniging onder de loep genomen. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat we vanuit het algemeen bestuur meer activiteiten gaan organiseren en dat de regio besturen een betere ondersteuning behoeven.

Ook is er een plan van aanpak gemaakt om te bezien hoe we een betere communicatie met onze leden kunnen bewerkstellingen. Daaruit is naar voren gekomen dat we de leden minimaal eens per twee maanden een nieuwsbrief gaan sturen met daarin alle relevante informatie. Niet alleen over op stapel staande activiteiten maar ook nieuws uit de bestuursvergaderingen.

En natuurlijk kunt u zich, zoals de wet eist, voor deze nieuwsbrieven afmelden.