avrm-logo

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0

Reglementen

Tijdens eerder genoemde BALV zijn ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging gewijzigd. U kunt die vinden op de openbare AVRM site.

Statuten moeten van tijd tot tijd eens onder de loep genomen worden. Op die manier kunnen wijzigen in het Burgerlijk Wetboek meegenomen worden en kan de regelgeving worden aangepast aan de huidige tijd.

Belangrijkste wijzigingen die nu aan gebracht zijn: de AVRM kende drie afdelingen, te weten officieren, onderofficieren en manschappen. Dat artikel is geschrapt.

Hadden in de oude Statuten gewone leden één stem en buitengewone leden geen, dat is nu gewijzigd naar respectievelijk twee en één.