avrm-logo

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0

CISOR

De AVRM is aangesloten bij een op NAVO landen gerichte organisatie van reserve onderofficieren. genaamd Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve (CISOR).
In 2003 werd deze naam gekozen boven de oude naam, AESOR. AESOR was gericht op de EU en CISOR richt zich nu, net als de zuster organisatie CIOR (voor officieren) op de NAVO. 

De aangesloten landen zijn: België, Canada, Denemarken,  Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk. Polen, Slovenië, Spanje, USA en Zwitserland.

Momenteel is België voorzitter en in 2020 zal Zwitserland dat overnemen. Onze zuiderburen hadden enkele problemen om sommige activiteiten te organiseren. Daarom deden ze een beroep op de AVRM. In oktober was er een vergadering van alle landen van de CISOR in Oirschot en parallel daaraan werd er een cursus leiderschapstraining gegeven voor een 24-tal onderofficieren van de aangesloten landen. De AVRM heeft daar laten zien hoe het kan en de deelnemers waren dan ook vol lof. In 2020 gaan we dat nog eens herhalen maar dan voor onze eigen leden!

Een vier- tot vijftal keer per jaar organiseert het voorzittende land activiteiten die onder bepaalde voorwaarden ook toegangkelijk zijn voor onze leden. Eens in de twee jaar zijn er sportwedstrijden. De AVRM streeft ernaar een sportploeg naar deze wedstrijden af te vaardigen.