avrm-logo

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0

Bestuursvergadering

In de eerste week van februari is uw bestuur bijeen geweest.

Er zijn wat voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering getroffen en er is gesproken over de communicatie naar de leden toe. De website is verder verbeterd, er wordt gewerkt aan het ledengedeelte en er is besloten tot het laten drukken van een wervingsfolder. Zie de bijlage.

Verder is uw bestuur in gesprek met een drietal verenigingen van (oud) militairen die in meer of mindere mate een binding met de reservist hebben. Wellicht volgt daaruit een vruchtbare samenwerking.

Ook is besloten om dit jaar een verjaardags actie op te zetten. Naast de felicitaties die per e-mail worden verzonden krijgt elk lid nu ook een presentje op zijn huisadres toegestuurd. Helaas missen we een aantal adressen van leden. Kijk eens in de lijst "Missing" op het ledengedeelte van de site; misschien kent u er iemand van en kunt u hem, haar of onze ledenadministratie helpen met het juiste adres.