logo-2019-klein

Welkom op het ledengedeelte van de AVRM website.

Op deze besloten website heeft u de mogelijkheid om uw NAW gegevens aan te passen, met elkaar van gedachten te wisselen via het forum en kennis te nemen van de laatste info vanuit het bestuur.

0
0
0

Algemeen

 

Contact privé

 

Postadres

 

Overige

 

Lidmaatschap

De AVRM werkt uitsluitend met automatische incasso.

 

 Beveiligings code Beveiligings code

Welkom

EINDEJAARS ACTIE
Als u zich dit jaar (2019) nog als lid van de AVRM inschrijft bent u tot 2021 geen contributie verschuldigd!

Het verheugt ons dat u besloten heeft om lid te worden van onze vereniging. U bent van harte welkom en we gaan u middels per e-mail verstuurde nieuwsbrieven op de hoogte houden van de gang van zaken binnen de AVRM.

Zodra u heeft ingeschreven krijgt u een e-mail waarin u uw inschrijving dient te bevestigen. Daarna ontvangt u van onze ledenadmininstrateur een inlogcode en wachtwoord waarmee u toegang heeft tot het ledengedeelte van de website.

Daar kunt u onder andere uw NAW gegevens aanpassen. Wij verzoeken u deze gegevens te controleren en daar waar nodig te corrigeren en aan te vullen.

Automatische incasso
Onze penningmeester werkt uitsluitend met een machtiging tot automatische incasso. U wordt dus verzocht daarmee in te stemmen.

Correspondentie per e-mail
Om portokosten te besparen vragen wij u akkoord te gaan met toezending per e-mail van uitnodigingen voor (algemene leden) vergaderingen, activiteiten, enz.

Soort lidmaatschap
U kunt u inschrijven als "gewoon lid" als u reservist bent of bent geweest.
"Buitengewoon lid" bent u als u bijvoorbeeld beroepsmilitair of burger bent.

Contributie
Deze is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € 38 per jaar en wordt per maand naar rato berekend. Maar nieuwe leden betalen tot 2021 geen contributie.